dopłata 45%


NFOŚiGW realizuje program DOPŁATY 45% kosztów pełnego zestawu solarnego wraz z montażem. Dofinansowanie udzielane jest przez bank w formie preferencyjnego kredytu, którego część (45%) spłacana jest w drugim miesiącu przez NFOŚiGW.


Nasi doradcy przygotują za Państwa komplet dokumentów do uzyskania DOPŁATY 45%.


Kto może uzyskać DOPŁATĘ 45%?
Dotacja przyznawana jest osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym oraz wspólnotom mieszkaniowym z wyłączeniem odbiorców
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Na co przeznaczona jest DOPŁATA 45%?
Dofinansowanie z NFOŚiGW przeznaczone jest na zakup i montaż kolektorów słonecznych
do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania
zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych
na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane – co to takiego?
Kosztem kwalifikowanym jest kredyt lub część kredytu z dopłatą 45%.
W 2013 roku maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 2250 zł/m2 kolektora.

Przedstawmy to na przykładzie:
Firma HS Solar System przedstawiła Państwu ofertę na montaż kolektorów słonecznych w wysokości 13000 zł. W skład zestawu wchodzą kolektory o łącznej powierzchni 6,0 m2. Wysokość kosztów kwalifikowanych w tym przypadku to 13000zł / 6,0m2 = 2167zł/m2. Kwota ta nie przekracza limitu NFOŚ (2250 zł/m2) a więc otrzymacie Państwo dopłatę do całego kredytu tj.: 13000 zł x 0,45=5850zł.

Gdy kwota inwestycji przekracza limit NFOŚ – 2250 zł/m2 x 6,0m2 =13500 zł - to część kredytu która wykracza ponad limit nie będzie objęta dotacją. Otrzymają Państwo dofinansowanie od kwoty maksymalnej czyli 13500 zł x 0,45 =6075 zł.

W każdym przypadku limit kosztów kwalifikowany jest inny. Zależy on od powierzchni kolektorów słonecznych, które będą u Państwa zamontowane.


Jak uzyskać DOPŁATĘ 45%?

1. Przygotowanie oferty
Aby przedstawić Państwu dokładną ofertę odpowiadającą Państwa potrzebom musimy dokonać pomiarów budynku, zebrać kilka ważnych informacji oraz poznać Państwa oczekiwania. Ten etap jest niezwykle istotny ze względu na to, że źle dopasowany system nie gwarantuje odpowiedniego pokrycia zapotrzebowania na CWU oraz może ulegać częstym awariom (np. przegrzewy). Dzięki zebranemu doświadczeniu przy dotychczas wykonanych systemach pomożemy Państwu przy podejmowaniu decyzji odnośnie wielkości systemu.
2. Wniosek o kredyt i DOPŁATĘ 45
Po zaakceptowaniu oferty przygotowujemy wniosek o kredyt wraz z wnioskiem o DOPŁATĘ 45%. Wniosek jest składany w oddziale Banku w Państwa imieniu. Po pozytywnej decyzji kredytowej Państwo osobiście podpisujecie w Banku umowę kredytową. Z uwagi na spłatę 45% kapitału kredytu Banki podchodzą łagodnie do wymogów zdolności kredytowej.

3. Montaż kolektorów słonecznych.
Po podpisaniu umowy w Banku rozpoczynamy montaż. Trwa on zazwyczaj 2-4 dni w zależności od budynku. Po zakończonym montażu sporządzany jest protokół odbioru instalacji który jest podstawą uruchomienia kredytu i wypłaty dofinansowania. Otrzymujecie również Państwo komplet dokumentów dla systemu solarnego ( instrukcje obsługi, karty gwarancyjne).


Dopłata 45% wpływa na konto kredytu w drugim miesiącu. Po wpłynięcu dofinansowania można spłacić pozostałą część kredytu. Jest to najkrótsza droga i najkorzystniejsza finansowo ponieważ Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę oraz nie dolicza pozostałych odsetek.

Należy pamiętać, że montaż kolektorów słonecznych nie może być rozpoczęty przed podpisaniem umowy w Banku o „kredyt z dotacją”. W przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania.Firma    Oferta    Dopłata 45%    Realizacje    Kontakt

tel: 792 951 299


© Copyright 2013 HS Solar System

Webmaster: trueblacksquare