naczynia przeponowe


Ciśnieniowe naczynie przeponowe zabezpiecza instalację solarną w momencie zwiększenia objętości płynu solarnego w systemie. Zasada i funkcja działania ciśnieniowego naczynia przeponowego umożliwia:

• wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego w układach grzewczych
   bez jego ubytków

• utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych na określonym poziomie

• optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat

• samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie grzewczym w przypadku
   ubytków poprzez drobne nieszczelności

Firma    Oferta    Dopłata 45%    Realizacje    Kontakt

tel: 792 951 299

© Copyright 2013 HS Solar System
Webmaster: trueblacksquare