Grupa pompowa to system zapewniający cyrkulację czynnika grzewczego w układzie solarnym.

Nasza grupa pompowa to solidne wykonany układ do gotowego podłączenia w układzie grzewczym. Zapewnia wygodne kontrolowanie przepływu czynnika grzewczego w układzie, bez konieczności demontażu grupy pompowej oraz gwarantuje bezpieczeństwo pracy układu.

W skład grupy pompowej jednodrogowej wchodzi:
• zawór kulowy
• zawór zwrotny
• pompa obiegowa
• przepływomierz (rotametr)
• termometr
• manometr
•  zawór napełniający
•  zawór spustowy
•  obudowa EPP o wymiarach 150x425x150

Nasze grupy pompowe posiadają aprobatę CE i TUV, zabezpieczającą instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem. Ciśnienie otwierające zawór bezpieczeństwa to 3 bary.
Grupa pompowa to system zapewniający cyrkulację czynnika grzewczego w układzie solarnym.

Zaletą grupy pompowej dwudrogowej jest to, że mamy możliwość kontroli temperatury czynnika grzewczego układu solarnego na zasilaniu i powrocie.

Nasza grupa pompowa to solidne wykonany układ do gotowego podłączenia w układzie grzewczym. Zapewnia wygodne kontrolowanie przepływu czynnika grzewczego w układzie bez konieczności demontażu grupy pompowej oraz gwarantuje bezpieczeństwo pracy układu.
•  2x zawór kulowy
•  zawór zwrotny
•  pompa obiegowa
•  przepływomierz (rotametr)
•  2x termometr
•  manometr
•  zawór napełniający
•  zawór spustowy
•  obudowa EPP o wymiarach 308x434x169 mm

Opcjonalnie można zamówić u nas grupę pompową z separatorem powietrza. Nasze grupy pompowe posiadają aprobatę CE i TUV, zabezpieczającą instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem. Ciśnienie otwierające zawór bezpieczeństwa to 3 bary.
Dwu-drogowa grupa pompowa z niskonapięciową pompą obiegową Laing D5 12v.
Dzięki współpracy z panelem fotowoltaicznym i sterownikiem DC
Państwa układ solarny będzie całkowicie niezależny i samowystarczalny.
Firma    Oferta    Dopłata 45%    Realizacje    Kontakt

tel: 792 951 299


© Copyright 2013 HS Solar System

Webmaster: trueblacksquare